ikincil duvar

ikincil duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
ikincil duvar secondary wall

ikincil duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

ikincil ve ikincil sonrası secondary and post secondary
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
ikincil etki after-effect
ikincil etki aftereffect
ikincil oyuncu deuteragonist
ikincil ağızlılar deuterostome
ikincil secondarily
ikincil secondary
ikincil aksan secondary accent
ikincil yapışma secondary adhesion
ikincil adrenokortikal yetmezlik secondary adrenocortical insufficiency
ikincil alkol secondary alcohol
ikincil aldosteronizm secondary aldosteronism
ikincil amenore secondary amenorrhea
ikincil anestezi secondary anesthetic
ikincil eklemlenme secondary articulation
ikincil eksen secondary axis
ikincil batarya secondary battery
ikincil ışın secondary beam
ikincil boykot secondary boycott
ikincil kıkırdak secondary cartilage
ikincil katarakt secondary cataract
ikincil hücre secondary cell
ikincil renk secondary color
ikincil renk secondary colour
ikincil tüketici secondary consumer
ikincil iletişim secondary contact
ikincil dejenerasyon secondary degeneration
ikincil dentin secondary dentin
ikincil dişçilik secondary dentition
ikincil sapma secondary deviance
ikincil sapma secondary deviation
ikincil diyagonal secondary diagonal
ikincil sindirim secondary digestion
ikincil hastalık secondary disease
ikincil tahrik secondary drive
ikincil dismenore secondary dysmenorrhea
ikincil elektron secondary electron
ikincil emisyon secondary emission
ikincil folikül secondary follicle
ikincil kazanç secondary gain
ikincil glokom secondary glaucoma
ikincil gut secondary gout