dördüncü duvar

dördüncü duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
dördüncü duvar fourth wall

dördüncü duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dokuzuncu on birinci on üçüncü on üçüncü on dördüncü on beşinci on dördüncü ninth tenth eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
dördüncü back four
bartholomew'ın dördüncü kuralı bartholomew's rule of fourths
dördüncü ventrikül koroid tela choroid tela of fourth ventricle
elli dördüncü fifty-fourth
kırk dördüncü forty-fourth
on dördüncü fourteenth
on dördüncü değişiklik fourteenth amendment
dördüncü fourth
dördüncü değişiklik fourth amendment
dördüncü emir fourth commandment
dördüncü kranial sinir fourth cranial nerve
dördüncü boyut fourth dimension
dördüncü hastalık fourth disease
dördüncü emlak fourth estate
dördüncü kalp sesi fourth heart sound
dördüncü uluslararası fourth international
dördüncü pozisyon fourth position
dördüncü cumhuriyet fourth republic
dördüncü ventrikül fourth ventricle
dördüncü dünya fourth world
dördüncü sınıf fourth-class
dördüncü olarak fourthly
dördüncü ventrikülün medüller şeridi medullary stria of fourth ventricle
dördüncü ventrikül çatısı roof of fourth ventricle
altmış dördüncü not sixty-fourth note
altmış dördüncü dinlenme sixty-fourth rest
otuz dördüncü thirty-fourth
yirmi dördüncü twenty-fourth
yirmi dördüncü değişiklik twenty-fourth amendment
dördüncü çeyrek fourth quarter
dördüncü sınıf fourth grade
dördüncü değerlendirme raporu fourth assessment report
dördüncü en büyük fourth largest
dördüncü çeyrekte in the fourth quarter
dördüncü yıl fourth year
dördüncü dünya kadın konferansı fourth world conference on women
dördüncü yüzyıl fourth century
dördüncü parti lojistiği fourth party logistics
dördüncü kat fourth floor
dördüncü çeyrek forth quarter
dördüncü tür the fourth kind