duvar asılı

duvar asılı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
duvar asılı hanging wall

duvar asılı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

asılı çeyrek asılı hung drawn quartered
duvar kağıdı asılı hanging wallpaper
asılı duvar dolabı hanging wall cabinet
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
aşılı budded
uçurumun asılı cliff-hanging
çift asılı double-hung
asılı hanging
buzul asılı hanging glacier
asılı girinti hanging indentation
asılı girintili hanging indention
asılı piyon hanging pawn
asılı posta hanging post
asılı kaydırma hanging scroll
asılı adım hanging step
stile asılı hanging stile
asılı vadi hanging valley
asılı gemi hovering vessel
asılı hung
asılı hsiu-ch & # x27; uan hung hsiu-ch'uan
asılı jüri hung jury
asılı. hung.
asılı kal leave hanging
tek asılı single-hung
iyi asılı well hung
düşük asılı meyve low hanging fruit
asılı hung on
asılı parlamento hung parliament
dengede asılı hangs in the balance
aşağı asılı hanging down
aşağı asılı hung down
asılı girinti hanging indent
asılı yük suspended load
asılı halka hanging loop
düşük asılı low-hanging
dengede asılı olmak hanging in the balance
sol asılı left hanging
asılı kanca hanging hook
chad asılı hanging chad
asılı hanging from
asılı hangs on
bir iplik tarafından asılı hanging by a thread
asılı parçacıklar suspended particles