taş duvar

taş duvar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
taş duvar flood wall

taş duvar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

taş öğütülmüş taş stone-ground grits
taş ve taş ocağı endüstrisi stone and quarry industry
taş duvar rock wall
taş duvar stonewall
taş duvar isyanı stonewall riot
kuru taş duvar dry stone wall
kuru taş duvar dry stone walling
taş duvar isyanları stonewall riots
taş duvar ashlar walling
doğal taş duvar natural stone wall
düşük taş duvar low stone wall
rastgele taş duvar random stone walling
taş duvar stonework wall
duvar duvar masonry wall
beton duvar duvar concrete masonry wall
duvar kesme duvar masonry shear wall
duvar resmi duvar resimleri wall-size murals
duvar kağıdı ve duvar kaplamaları wallpaper and wallcoverings
görünür bir duvar olmayabilir, belirgin bir duvar yok there may be no visible , no obvious wall
duvar duvar inşaatı construction of masonry walls
dış duvar duvar exterior masonry wall
yuvarlanan taş yosun tutmaz a rolling stone gathers no moss
yontma taş ashlar
siyah taş blackstone
tahta-taş board-and-shingle
taş kömürü boghead coal
taş döküm cast in stone
dökme taş cast stone
çin taş china stone
taş coade stone
renkli taş colored stone
başa çıkma taş coping stone
taş gibi copper-bottomed
taş kaya country rock
kıvrık taş curling stone
kesme taş cut stone
büyücü taş druid stone
kuru taş dry-stone
taş kazınmış etched in stone
peri taş fairy stone
beş taş five stones
taş gibi hardbody
taş kalpli heart of stone
heybetli taş imposing stone
taş yontmak knap
taş yontucu knapper
taş anıt megalith
taş anıt menhir
orta taş devri middle stone age
taş kaşık mote spoon