rock wall

rock wall teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
rock wall taş duvar

rock wall terimi için benzer kelimeler ve anlamları

rock rock till you drop düşene kadar rock rock
wall rock wall rock
wall of rock kaya duvarı
wall-to-wall duvar duvara
wall-to-wall carpet duvardan duvara halı
wall to wall carpeting duvardan duvara halı kaplama
wall-to-wall coverage duvardan duvara kapsama
from wall to wall duvardan duvara
wall-to-wall screens duvardan duvara ekranlar
wall-to-wall physical inventory duvardan duvara fiziksel envanter
harbour wall wall liman duvarı duvarı
acid rock asit kaya
alkali rock alkali kaya
alt-rock alt-rock
alum rock şap kaya
art rock art rock
asphalt rock asfalt taşı
ayers rock ayers rock
basement-rock bodrum-rock
between a rock and a hard place bir kaya ve sert bir yer arasında
blues-rock blues rock
cap rock cap rock
chimney rock baca taşı
cock rock horoz kaya
cock-of-the-rock horoz-of-the-rock
country rock taş kaya
dad rock baba rock
desert rock çöl taşı
dome of the rock kaya kubbesi
duck on a rock kayanın üzerinde ördek
folk rock folklor
folk-rock folk rock
hard rock geology hard rock jeolojisi
hard rock mining hard rock madenciliği
hard-rock sert kaya
hybrid rock melez kaya
igneous rock volkanik kaya
jazz-rock caz-rock
little rock küçük kaya
mantle rock manto kaya
metamorphic rock metamorfik kayaç
north little rock kuzey küçük kaya
phosphate rock fosfat kaya
plymouth rock plymouth rock
post-rock post-rock
prog rock prog rock
punk rock punk rock
reservoir rock rezervuar taşı
rock kaya
rock 'n' roll rock & # x27; n & # x27; rulo