belli belirsiz

belli belirsiz teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belli belirsiz indistinctly

belli belirsiz terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belli belirsiz imperceptibly
belli belirsiz nebulously
belli belirsiz tenuously
belli belirsiz vaguely
belli belirsiz görünmek loom up
belli belirsiz ifadeler vaguely worded
belli belirsiz hatırla vaguely remember
belli belirsiz farkında vaguely aware
belli belirsiz tanımlanmış vaguely defined
belli belirsiz hatırlıyorum i vaguely remember
belli belirsiz formüle vaguely formulated
belli belirsiz vaguely reminiscent
belli belirsiz bir şekilde in some obscure way
sadece belli belirsiz only vaguely
belli belirsiz benzeyen vaguely resembling
belli belirsiz olmak be vaguely aware
belli belirsiz bir şekilde farkındaydı was vaguely aware that
belli belirsiz benzer vaguely similar
belli belirsiz hatırlama vaguely recall
belli belirsiz olarak adlandırılan vaguely termed
belli belirsiz görünür vaguely visible
belli belirsiz vaguely resemble
belli belirsiz ilgili vaguely related
belli belirsiz adreslenmiş vaguely addressed
belli belirsiz yasalar vaguely defined laws
belirsiz ve belirsiz vague and ambiguous
belirsiz ve belirsiz vague and unclear
belirsiz ve belirsiz doğa vague and indeterminate nature
belirsiz teslimat belirsiz miktar indefinite delivery indefinite quantity
belirsiz veya belirsiz hale getirmek render it ambiguous or obscure
dost kara günde belli olur a friend in need is a friend indeed
casus belli casus belli
belli certain
belli etmemek dissimulate
başarısız olacağı belli olmak foredoom
uzunluğundaki belli long-waisted
belli ki obviously
belli olma perspicuity
kısa belli short-waisted
belli bir marka içki satan bar tied house
belli waisted
ince belli waspish
işlevi belli olmayan alet gismo
işlevi belli olmayan alet gizmo
belli bir süre için for some time
belli ki it is clear that
belli bir mesafeden from a distance
belli değil it is unclear
belli olmak to be certain
belli bir dereceye kadar to a certain degree