dissimulate

dissimulate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
dissimulate belli etmemek

dissimulate terimi için benzer kelimeler ve anlamları

how to dissimulate nasıl sindirilir