belli etmemek

belli etmemek teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belli etmemek dissimulate

belli etmemek terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kabul etmemek disclaim
kabul etmemek fail to agree
telafi etmemek fail to remedy
kabul etmemek agree not to
teçhiz etmemek do not provide
takdir etmemek fail to appreciate
sorumluluk kabul etmemek no admission of liability
söz etmemek fail to mention
hiçbir şeyi kabul etmemek take nothing for granted
pes etmemek not giving up
itiraz etmemek non objection
pes etmemek not giving in
ifşa etmemek fail to disclose
tatmin etmemek fail to satisfy
sorumluluk kabul etmemek accept no liability
fark etmemek not notice
hareket etmemek omission to act
unvan veya ihlal etmemek title or non-infringement
takip etmemek not following
rekabet etmemek için antlaşma covenants not to compete
veya ihlal etmemek or non-infringement
aldırış etmemek pay no heed
sorumluluk kabul etmemek accept no responsibility
kabul etmemek fail to acknowledge
iddia etmemek not to assert
rekabet etmemek not to compete
kaybetmeyi kabul etmemek refuse to lose
ısrar etmemek failure to insist upon
iddia etmemek fail to assert
merhamet etmemek have no mercy
ve ihlal etmemek and non-infringement
devam etmemek not to proceed with
kibarca aldırış etmemek kindly disregard
ihlal etmemek make it non-infringing
iltifat etmemek not flattering
aldırış etmemek go unheeded
inkar etmemek not to deny
normalde ikamet etmemek not ordinarily resident
acele etmemek avoid the rush
hareket etmemek omit to act
insan yaşamına aldırış etmemek disregard for human life
temsil etmemek veya arama emri not represent or warrant
sessiz zevk veya ihlal etmemek quiet enjoyment or non-infringement
garanti etmemek make no warranty that
takip etmemek not pursuing
risk teşkil etmemek pose no risk
feragat etmemek absent a waiver
tezahür etmemek manifest disregard
aldırış etmemek bear un mind
takip etmemek failing to follow