başarısız olacağı belli olmak

başarısız olacağı belli olmak teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
başarısız olacağı belli olmak foredoom

başarısız olacağı belli olmak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

başarısız olmak ya da başarısız olmak having failed or having been unable
planlamada başarısız olmak, başarısız olmayı planlamaktır failing to plan is planning to fail
başarısız bir durumda başarısız olmak failing a failed state
olacağı önceden işaret edilen olay antitype
olacağı varmış meant to be
nasıl olacağı hakkında about how
olacağı kesin certain to happen
tartışmadaki değerin geçerli olacağı ortak hukuktaki davalarda in suits at common law, where the value in controversy shall
nasıl olacağı hakkında bilgi knowledge on how
hatasız olacağı garanti edilir are warranted to be free of defects
çevrimiçi olacağı için due to come online
şansın sahip olacağı gibi as luck will have it
gerçek olacağı garanti warranted to be true
kaderin sahip olacağı gibi as fate will have it
ofisine olacağı gibi as are incident to his office
olacağı kesin certain to become
taraflar, veri konusunun sahip olacağı konusunda hemfikirdirler. the parties agree that a data subject shall have
hatasız olacağı garanti edildi warranted to be error free
olacağı gibi as will also be
olacağı konusunda anlaştım agreed that will be
orada olacağı anlaşılıyor it is understood that there will
bu bilgilerin olacağı of this information will be
başarılı olacağı kesin is certain to succeed
ne olacağı umrumda değil i don't care what happens
üçüncü bir tarafın olacağı olay the event that a third party
sebep olacağı that it shall cause
taraflar, veri konusunun hak sahibi olacağı konusunda hemfikirler. the parties agree that a data subject shall have the right
bir erkeğin sahip olacağı tek gerçek güvenlik only real security that a man will have
makul bir insanın sahip olacağı anlayışı, the understanding a reasonable person would have had,
hasar olacağı için as damage will occur
bu ne zaman olacağı this to be either when
neden olacağı gibi as shall cause
onların olacağı öngörülüyor it is envisaged that they will be
bunun sahip olacağı etki the impact that this will have
hangi kişinin üstünde olacağı above which a person would be
olacağı that it would become
bana ne olacağı önemli değil what will happen to me doesn't matter
ne olacağı görülmeye devam ediyor it remains to be seen what will happen
konsolide şirketlerin sahip olacağı that the consolidated companies will have
birleşmiş bir işletmenin hemen hemen üstünde bir pazar payına sahip olacağı where a merged entity would have a market share just above t
onların olacağı öngörülüyor it is foreseen that they will be
olacağı konusunda hemfikir olun agree that it would be
bunun için yasa dışı olacağı herhangi bir konu any matter for which it would be illegal for
olacağı gibi as well as would-be
üzerinde olacağı on which there will be
bir şey olacağı gibi as it would be something
olacağı kesin is certain to happen
hangi şirketin sahip olacağı which the corporation shall have
ne olacağı tohumu the seed of what will become
hakemin bağlayıcı olacağı kesin of the arbitrator shall be final, binding