imperceptibly

imperceptibly teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
imperceptibly belli belirsiz

imperceptibly terimi için benzer kelimeler ve anlamları

almost imperceptibly neredeyse kesin olarak