dost kara günde belli olur

dost kara günde belli olur teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
dost kara günde belli olur a friend in need is a friend indeed

dost kara günde belli olur terimi için benzer kelimeler ve anlamları

motorlu kara taşıtları ve diğer motorlu kara taşıtları motor cars and other motor vehicles
yakında belli olur it soon becomes apparent
belli olur ki it becomes evident that
yakında belli olur it soon becomes clear
yakında belli olur soon becomes clear
sadece belli olur only become apparent
belli olur ki becomes obvious that
garanti geçersiz olur ve geçersiz olur warranty becomes null and void
politika null olur ve geçersiz olur policy becomes null and void
dost dost
dost gezgin fellow traveller
dost olma fraternization
dost olmak fraternize
dost ateşi friendly fire
dost toplum friendly society
gal dost gal pal
dolu-dost hail-fellow
eş dost kith
eş dost kith and kin
eski dost old fellow
eski dost old friend
dost isim friendly name
dost çevre friendly environment
dost bakteri friendly bacteria
dost topluluklar friendly societies
dost gezginler fellow travellers
ile dost friendly with
dost yüz friendly face
bir dost a fellow
dost gezginler fellow travelers
sevgili dost dear fellow
dost kuvvetler friendly forces
dost şehir friendly city
dost ülkeler friendly countries
dost canlısı fellow creatures
karşı dost friendly towards
dost yer friendly place
dost gökyüzü friendly skies
dost sözler friendly words
dost takım friendly team
dost sesi friendly voice
dost canlısı halk friendly folk
dost gökyüzünü uçur fly the friendly skies
dost politikalar friendly policies
dost canlısı kişilik friendly personality
dost köpek friendly dog
dost görünümlü friendly-looking
çocuklara dost kids friendly
dost canlısı doğa friendly nature
bir dost a dud