belli olmak

belli olmak teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belli olmak to be certain

belli olmak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

başarısız olacağı belli olmak foredoom
belli olmak become apparent that
belli olmak come apparent
erkenden belli olmak evident early on
belli belirsiz olmak be vaguely aware
belli bir marja sahip olmak have a certain margin
açıkça belli olmak become patently clear
hemen belli olmak become immediately apparent
olmak ya da geçersiz olmak ya da uygulanamaz olmak be or become invalid or unenforceable
olmak olmak olmak become becoming becomes a to become
dost kara günde belli olur a friend in need is a friend indeed
casus belli casus belli
belli certain
belli etmemek dissimulate
belli belirsiz imperceptibly
belli belirsiz indistinctly
uzunluğundaki belli long-waisted
belli belirsiz nebulously
belli ki obviously
belli olma perspicuity
kısa belli short-waisted
belli belirsiz tenuously
belli bir marka içki satan bar tied house
belli belirsiz vaguely
belli waisted
ince belli waspish
işlevi belli olmayan alet gismo
işlevi belli olmayan alet gizmo
belli bir süre için for some time
belli ki it is clear that
belli bir mesafeden from a distance
belli değil it is unclear
belli bir dereceye kadar to a certain degree
belli değil is unclear
belli ki it is certain that
belli oldu it became apparent
belli ki it is apparent that
belli insanlar certain people
belli oldu it became clear that
belli oldu became evident
belli belirsiz görünmek loom up
belli oldu it has become clear
apaçık belli immediately obvious
belli bir zamanda at a given moment
belli değil it is not certain
ince belli narrow waist
açıkça belli clearly evident
belli oldu ki it became apparent that
belli bir noktaya to a certain point
kesinlikle belli absolutely certain