vaguely

vaguely teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
vaguely belli belirsiz