from a distance

from a distance teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
from a distance belli bir mesafeden

from a distance terimi için benzer kelimeler ve anlamları

action at a distance uzaktan hareket
aesthetic distance estetik mesafe
astronomical distance astronomik mesafe
braking distance fren mesafesi
direct distance dialing şehirlerarası otomatik arama
distance mesafe
distance education uzaktan eğitim
distance learning uzaktan eğitim
distance medley mesafe karışık
distance modulus mesafe modülü
distance race mesafe yarışı
distance runner koşucu
distance university uzaktan üniversite
focal distance odak mesafesi
hailing distance dolu mesafe
horizon distance ufuk mesafesi
hyperfocal distance hiperfokal mesafe
infinite distance sonsuz mesafe
interarch distance tam mesafe
interocclusal distance topluluklararası mesafe
keep one's distance birinin mesafesini koru
long-distance uzun mesafe
lunar distance ayın uzaklığı
mean distance ortalama mesafe
middle distance orta uzaklık
middle-distance orta uzaklık
object distance nesne mesafesi
personal distance kişisel mesafe
polar distance kutup mesafesi
psychic distance psişik mesafe
pupillary distance göz bebeği mesafesi
shouting distance bağırma mesafesi
skip distance mesafeyi atla
social distance sosyal mesafe
spitting distance tükürme mesafesi
ultra-distance ultra mesafe
zenith distance zenith mesafe
go the distance mesafe gitmek
walking distance yürüme mesafesi
within walking distance yürüme mesafesinde
in the distance uzakta
long distance uzun mesafe
at a distance uzakta
stopping distance durma mesafesi
power distance güç mesafesi
travel distance seyahat mesafesi
distance piece mesafe parçası
working distance çalışma mesafesi
safe distance güvenli mesafe
going the distance mesafeye gitmek