loom up

loom up teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
loom up belli belirsiz görünmek

loom up terimi için benzer kelimeler ve anlamları

backstrap loom sırtüstü dokuma tezgahı
box loom kutu dokuma tezgahı
dobby loom armürlü dokuma tezgahı
draw-loom çizmek-tezgah
floor loom kat dokuma tezgahı
inkle loom mürekkep damlası tezgahı
jacquard loom jakarlı dokuma tezgahı
loom dokuma tezgâhı
loom large büyük tezgah
loom-state tezgah hal
power-loom motorlu dokuma
fruit of the loom tezgahın meyvesi
loom over bitmek
wiring loom kablolama tezgahı
weaving loom dokuma tezgahı
split loom bölünmüş dokuma tezgahı
loom ahead devam etmek
loom out çıkma
shuttle loom mekik dokuma tezgahı
loom state tezgah devleti
needle loom iğne tezgahı
deadlines loom son teslim tarihleri
loom in the background arka planda tezgâh
air jet loom hava jeti dokuma tezgahı
rapier loom rapier tezgahı
loom shuttle tezgah mekiği
off loom kapalı tezgâh
loom for uğruna
loom knitting dokuma tezgahı
a loom bir tezgah
heddle loom çeki tezgâhı
loom weaving dokuma tezgahı
loom on devam etmek
loom on the horizon ufukta görünmek
continue to loom large büyük devam etmeye devam etmek
loom as gibi düşünmek
spool loom biriktirme tezgahı
loom in the horizon ufukta görünmek
textile loom tekstil tezgahı
projectile loom mermi dokuma tezgahı
sulzer loom sulzer dokuma tezgahı
elections loom seçimler tezgâhı
at the loom tezgahta
loom around etrafta dolaşmak
loom large on the horizon ufukta büyük tezgah
woven on a loom dokuma tezgahı üzerine dokunmuş
loom woven dokuma tezgahı
loom like gibi görünmek
loom through bitmek
4-prong loom 4 çatallı tezgah