belli bir dereceye kadar

belli bir dereceye kadar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belli bir dereceye kadar to a certain degree

belli bir dereceye kadar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belli bir dereceye kadar to a marked degree
sadece belli bir dereceye kadar only to a certain extent
belli bir dereceye kadar to a specific extent
belli bir dereceye rağmen despite a certain degree
bir dereceye kadar to a degree
bir dereceye kadar to some degree
bir dereceye kadar to some extent
bir dereceye kadar to an extent
bir dereceye kadar to any extent
büyük bir dereceye kadar to a large degree
bir dereceye kadar tutmak hold a degree
bir dereceye kadar to one degree or another
böyle bir dereceye kadar to such a degree
bir dereceye kadar to a small extent
bir dereceye kadar to a minor extent
bir dereceye kadar to an extent that
en azından bir dereceye kadar at least to some extent
küçük bir dereceye kadar to a small degree
daha büyük veya daha küçük bir dereceye kadar to a greater or lesser degree
herhangi bir dereceye kadar to any degree
ve bir dereceye kadar and to some extent
bir dereceye kadar çalışmak study for a degree
öyle bir dereceye kadar ki to such a degree that
bir dereceye kadar to a degree that
daha yüksek bir dereceye kadar to a higher degree
bir dereceye kadar to a little extent
farklı bir dereceye kadar to a different extent
bir dereceye kadar to a some extent
bir dereceye kadar to one extent or another
sınırlı bir dereceye kadar to a limited degree
bir dereceye kadar to a extent
en azından bir dereceye kadar at least to a degree
bir dereceye kadar lider leading to a degree
bir dereceye kadar to a slight extent
bir dereceye kadar başvurmak apply for a degree
bir dereceye kadar kabul etmek agree to some extent
bir dereceye kadar to a good extent
bir dereceye kadar is to some extent
bir dereceye kadar are to some extent
maddi bir dereceye kadar to a material degree
bir dereceye kadar at a certain extent
bir dereceye kadar at some degree
bir dereceye kadar dengelemek offset to some extent
ve bir dereceye kadar and to a degree
farklı bir dereceye kadar to a different degree
bir dereceye kadar çalışmak studying for a degree
herhangi bir dereceye kadar to any material degree
en azından bir dereceye kadar at least to some degree
bir dereceye kadar to a limit extent
bir dereceye kadar to some extension