perspicuity

perspicuity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
perspicuity belli olma