belli değil

belli değil teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belli değil it is unclear

belli değil terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belli değil is unclear
belli değil it is not certain
olup olmadığı belli değil it is unclear whether
olup olmadığı belli değil it is not clear whether
belli ki değil obviously not
belli değil it is not apparent
belli değil not apparent
belli değil it's not clear
belli değil is not apparent
belli değil it is not obvious
belli değil it is not clear that
belli değil is not obvious
henüz belli değil it is not yet clear
tam olarak belli değil not quite clear
nasıl olduğu belli değil it is not clear how
nasıl olduğu belli değil it is unclear how
belli değil it is not evident
henüz belli değil not yet clear
belli değil not apparent from
hemen belli değil not immediately apparent
henüz belli değil is not yet clear
henüz nasıl belli değil it is not yet clear how
belli değil does not clear
ne kadar süre belli değil unclear how long
henüz belli değil are as yet unclear
bu yüzden belli değil so it is not clear
hangisi olduğu belli değil it is not clear which
gümrük belli değil customs uncleared
belli değil isn't it obvious
henüz belli değil not yet evident
hemen belli değil it's not immediately obvious
belli değil it is unclear that
hala belli değil it is still not clear whether
olup olmadığı belli değil it's not clear whether
hala belli değil is still not clear
henüz belli değil it's not clear yet
belli değil ki it is not obvious that
kanun belli değil law unclear
tam olarak belli değil it is not quite clear
ne de belli değil nor is it clear that
kurallar belli değil the rules are not clear
hala belli değil it still not clear
hemen belli değil not immediately obvious
belli değil it is not clear however
kaç tane olduğu belli değil it is not clear how many
belli değil mi is it not clear
tamamen belli değil it's not completely clear
nerede olduğu belli değil it is far from clear where
belli değil is not clear that
belli ki özdeş değil are obviously not identical