waspish

waspish teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waspish ince belli

waspish terimi için benzer kelimeler ve anlamları

waspish remarks eşek arısı açıklamalar