gismo

gismo teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
gismo işlevi belli olmayan alet