belli bir süre için

belli bir süre için teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belli bir süre için for some time

belli bir süre için terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belli bir süre için for a set period of time
belli bir süre için for a set time
belli bir süre için for a set period
belli bir süre a certain time
belli bir süre for a certain time
belli bir süre sonra after a certain time
belli bir süre içinde within a certain time period
belli bir süre içinde within a certain time
belli bir süre sonra after a certain period of time
belli bir süre içinde within a certain period of time
belli bir süre a certain period
belli bir süre içinde within a set period of time
belli bir süre içinde within certain time
belli bir süre harcamak spend a certain amount of time
belli bir süre sonra after a certain period
belli bir süre sonra after a set period
belli bir süre içinde within a certain period
belli bir süre bekle wait a certain period
belli bir süre sonra after a determined time
belli bir süre sonra after certain time
belli bir süre boyunca during a certain period of time
belli bir süre zarfında during a set period
belli bir süre içinde within a definite time
belli bir süre a certain duration
ne kadar süre belli değil unclear how long
bir süre ve bir süre once and a while
süre, süre ile sınırlıdır is limited in duration to the duration
belli bir fiyat için for an agreed price
kendini belli etmek için tutuldu held to be self-evident
için belli oldu it became clear for
kayıt için gerekli olan daha kısa bir süre için for for such shorter period that the registrant was required
belli bir marka içki satan bar tied house
belli bir mesafeden from a distance
belli bir dereceye kadar to a certain degree
belli bir zamanda at a given moment
belli bir noktaya to a certain point
belli bir zaman a period of time
belli bir zaman particular time
belli bir zamanda at a certain moment
belli bir zamanda in a given time
belli bir seviye a certain level
belli bir tarihe kadar by a certain date
belli bir ışıkta in a certain light
belli bir mesafede at some distance
belli bir zamanda in a given moment
belli bir yol a certain way
belli bir yaş a certain age
belli bir dereceye kadar to a marked degree
belli bir aşamada at a certain stage
belli bir yaşta at a certain age