belli bir noktaya

belli bir noktaya teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belli bir noktaya to a certain point

belli bir noktaya terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belli bir noktaya kadar until a certain point
tek noktaya yayın çok noktaya yayın unicast multicast
tek noktaya yayın veya çok noktaya yayın unicast or multicast
a ... bir noktaya değin ... bir a...make a point...a
bir noktaya hizmet eden bir servis a service that serves a point
bir noktaya değinmek make one's point
bir noktaya germek stretch a point
bir noktaya kadar up to a point
bir noktaya sahip olmak have a point
bir noktaya getir make it a point
bir noktaya değindi made a point
bir noktaya değinmek making a point
bir noktaya değindi makes a point
iyi bir noktaya gel make a good point
iyi bir noktaya sahip olmak have a soft spot for
belirli bir noktaya kadar up to a certain point
bir noktaya değindi made it a point
bir noktaya ulaşmak reach a point
bir noktaya değinmek get a point across
bir noktaya değindi had a point
düşük bir noktaya ulaşmak reach a low point
bir noktaya to a point where
bir noktaya değinmek make a point about
iyi bir noktaya değindi made a good point
yumuşak bir noktaya sahip olmak have a soft spot
çok iyi bir noktaya değinmemek not to put too fine a point on it
bir noktaya gelmek come to a point
bir noktaya değindim i make a point of
iyi bir noktaya değindi makes a good point
bir noktaya gelmek pick up on a point
benzer bir noktaya değindi makes a similar point
bir noktaya değin make a point that
bir noktaya getirdim i make it a point
önemli bir noktaya değinmek make a big point
bir noktaya sahipler they have a point
bir noktaya değinmek address a point
bir noktaya değiniyor trying to make a point
iyi bir noktaya sahip olmak have a good point
herhangi bir noktaya bakın see any point
bir noktaya değinmek make a point of doing
güçlü bir noktaya değinmek make a strong point
özel bir noktaya değin make a special point
bir noktaya değindim i made a point
bir noktaya geliyor comes to a point
bir noktaya sahibim i have a point
güzel bir noktaya vurmak hit a sweet spot
bir noktaya kadar to a point that
bir noktaya değiniriz we make a point of
önemli bir noktaya değindi makes an important point
bir noktaya geri dön go back on a point