belirli bir noktaya kadar

belirli bir noktaya kadar teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belirli bir noktaya kadar up to a certain point

belirli bir noktaya kadar terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belirli bir noktaya kadar up to certain point
zamanla belirli bir noktaya kadar by a particular point in time
tek noktaya yayın çok noktaya yayın unicast multicast
tek noktaya yayın veya çok noktaya yayın unicast or multicast
belirli bir noktaya to a given point on
bir noktaya kadar up to a point
bir noktaya kadar to a point that
sadece bir noktaya kadar only up to a point
bir noktaya kadar konik taper to a point
belli bir noktaya kadar until a certain point
bir noktaya kadar iyi good up to a point
bir noktaya kadar, ama up to a point, but
bir noktaya kadar küçültülmüş shrunk to a point
bir noktaya kadar as far as a point
bir noktaya kadar right until a point
bir noktaya kadar var olmak exist up to a point
bir noktaya kadar until some point
bir noktaya kadar down a point
belirli bir şekilde veya belirli bir yerde in a particular manner or at a certain location
o noktaya kadar to the point that
noktaya kadar till point
bu noktaya kadar up until this point
o noktaya kadar up until that point
bu noktaya kadar until this point
o noktaya kadar until that point
noktaya kadar until the point
noktaya kadar ne zaman up to the point when
hangi noktaya kadar until what point
bu noktaya kadar up till this point
bu noktaya kadar till this point
bu noktaya kadar tartışıldı discussed up to this point
olabileceği noktaya kadar to the point where it could
beş noktaya kadar up to five points
bu noktaya kadar until such point
hangi noktaya kadar up until the point at which
bu noktaya kadar to the point where this
belirli bir belirli particular a particular
belirli bir belirli a particular specific
a ... bir noktaya değin ... bir a...make a point...a
bir noktaya hizmet eden bir servis a service that serves a point
belirli belirli certain specific
belirli şirketlerin veya belirli üreticilerin the mention of specific companies or of certain manufacturer
belirli belirli bilgiler certain specific information
belirli belirli particular particular
belirli veya belirli particular or specific
belirli belirli certain particular
belirli bir tarihe kadar by a specific date
belirli bir tarihe kadar by a given date
belirli bir miktara kadar up to a specified amount
belirli bir sınıra kadar up to a certain limit