belli bir zaman

belli bir zaman teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
belli bir zaman particular time

belli bir zaman terimi için benzer kelimeler ve anlamları

belli bir zaman a period of time
geçmişte belli bir zaman certain time in the past
belli bir zaman gerektirir requires a certain time
o zaman belli ki then obviously
zaman zaman zaman time time time
ne zaman ne zaman ne zaman whenever whenever
her zaman zaman zaman değiştirilen each as amended from time to time
belli bir marka içki satan bar tied house
belli bir süre için for some time
belli bir mesafeden from a distance
belli bir dereceye kadar to a certain degree
belli bir zamanda at a given moment
belli bir noktaya to a certain point
belli bir zamanda at a certain moment
belli bir süre a certain time
belli bir zamanda in a given time
belli bir süre for a certain time
belli bir seviye a certain level
belli bir tarihe kadar by a certain date
belli bir ışıkta in a certain light
belli bir mesafede at some distance
belli bir zamanda in a given moment
belli bir yol a certain way
belli bir yaş a certain age
belli bir dereceye kadar to a marked degree
belli bir aşamada at a certain stage
belli bir yaşta at a certain age
belli bir süre sonra after a certain time
belli bir zamanda in a certain moment
belli bir zamanda by a certain time
belli bir insan a certain person
belli bir zamanda at an agreed time
belli bir erkek a certain man
belli bir süre içinde within a certain time period
belli bir zamanda in apparent time
belli bir açıdan from a certain point of view
belli bir mesafe certain distance
belli bir şekilde in a certain manner
belli bir açıdan from a certain perspective
belli bir şekilde tahsis edilmemiş notionally allocated
belli bir zamanda at a certain point of time
belli bir süre için for a set period of time
belli bir süre içinde within a certain time
belli bir açıdan in a certain respect
belli bir mesafede at certain distance
belli bir noktaya kadar until a certain point
belli bir düzeyde on a certain level
belli bir şekilde in a certain fashion
belli bir yaşın altında under a certain age
belli bir çeşit of a certain kind