a period of time

a period of time teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a period of time belli bir zaman

a period of time terimi için benzer kelimeler ve anlamları

a period of time equal to the period döneme eşit bir süre
from period to period dönemden döneme
period to period döneme
remaining period of the original warranty period orijinal garanti süresinin kalan süresi
in that period period o dönemde
time time time zaman zaman zaman
time period zaman dilimi
period of time zaman aralığı
extended period of time genişletilmiş zaman dilimi
short period of time kısa süre
over a long period of time uzun bir süre boyunca
long period of time uzun süre
for a period of time bir süre için
in a short period of time kısa sürede
for a long period of time uzun süre
longer period of time daha uzun süre
within a short period of time kısa bir süre içinde
for a short period of time kısa süreliğine
period time süre
over an extended period of time uzun bir süre boyunca
over a longer period of time daha uzun bir süre
within a reasonable period of time makul bir süre içinde
for a longer period of time daha uzun bir süre
sustained period of time uzun süre
limited period of time sınırlı bir süre
given time period verilen süre
specified period of time belirtilen süre
fixed period of time sabit süre
set period of time ayarlanan süre
set time period zaman dilimini ayarla
certain period of time belirli bir süre
after a period of time bir süre sonra
for a certain period of time belirli bir süre için
for an extended period of time uzun süre
reasonable period of time makul bir süre
over a short period of time kısa bir süre içinde
a short period of time kısa bir süre
an extended period of time uzun bir süre
prolonged period of time uzun süre
short time period kısa süre
indefinite period of time belirsiz zaman aralığı
given period of time verilen süre
in this time period bu dönemde
for an indefinite period of time belirsiz bir süre için
over what period of time hangi zaman diliminde
substantial period of time önemli zaman
relevant time period ilgili zaman aralığı
very short period of time çok kısa bir süre
significant period of time önemli bir süre
over a certain period of time belirli bir süre içinde