sıvı facelift

sıvı facelift teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
sıvı facelift liquid facelift

sıvı facelift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
büyük facelift major facelift
facelift almak get a facelift
bir facelift geçirdi underwent a facelift
toplam facelift total facelift
bir facelift aldı received a facelift
bir facelift verilen given a facelift
facelift modeli facelift model
daha düşük facelift lower facelift
gerçek facelift real facelift
facelift sonrası after facelift
mini facelift mini facelift
gerekli facelift needed facelift
benim facelift my facelift
facelift insizyonu facelift incision
sıvı-sıvı kromatografisi liquid-liquid chromatography
sıvı-sıvı çıkarma liquid-liquid extraction
sıvı-sıvı liquid-liquid
sıvı sıvı fluid liquid
sıvı-sıvı çıkarıcı liquid-liquid extractor
sıvı-sıvı seviyeleri fluid-fluid levels
sıvı bağlayıcı maddeleri olan sıvı bileşenleri emer. absorb liquid components with liquid-binding material.
sıvı veya sıvı liquid or fluid
sarı sıvı amber fluid
amniyotik sıvı amniotic fluid
damıtılmış sıvı distillate
hücre dışı sıvı extracellular fluid
ekstravasküler sıvı extravascular fluid
sıvı dengesi fluid balance
sıvı bağlantısı fluid coupling
sıvı dram fluid dram
sıvı tahriki fluid drive
sıvı yağlama fluid lubrication
sıvı mozaik modeli fluid mosaic model
sıvı ons fluid ounce
sıvı basıncı fluid pressure
sıvı özüt fluid-extract
hidrolik sıvı hydraulic fluid
interstisyel sıvı interstitial fluid
sıvı liquid
sıvı hava liquid air
sıvı varlık liquid asset
sıvı pusula liquid compass
sıvı ecstasy liquid ecstasy
sıvı ateş liquid fire
sıvı cam liquid glass
sıvı altın liquid gold
sıvı ölçümü liquid measure
sıvı oksijen liquid oxygen
sıvı parafin liquid paraffin