mini facelift

mini facelift teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
mini facelift mini facelift

mini facelift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift yüz germe
have a facelift ön yüze sahip olmak
major facelift büyük facelift
get a facelift facelift almak
underwent a facelift bir facelift geçirdi
total facelift toplam facelift
received a facelift bir facelift aldı
given a facelift bir facelift verilen
facelift surgery yüz germe ameliyatı
non-surgical facelift cerrahi olmayan yüz germe
facelift model facelift modeli
lower facelift daha düşük facelift
liquid facelift sıvı facelift
real facelift gerçek facelift
after facelift facelift sonrası
needed facelift gerekli facelift
my facelift benim facelift
facelift incision facelift insizyonu
mini mini
mini- mini
mini-drama mini dram
mini-me küçük ben
mini-series mini serisi
mini-state mini devlet
mini-vac mini süpürge
mini-mental state examination mini zihinsel durum muayenesi
mini split mini bölünmüş
mini chopper mini kıyıcı
mini jack mini kriko
mini fridge mini buzdolabı
mini-grid mini ızgara
mini usb port mini usb bağlantı noktası
mini speaker küçük hoparlör
mini blinds mini güneşlikler
mini refrigerator mini buzdolabı
mini-hydro mini hidro
mini-world mini dünya
mini digger mini kazıcı
mini-trial mini deneme
mini statement mini açıklama
stereo mini jack stereo mini jak
mini mental mini zihinsel
mini usb mini usb
mini-break mini mola
mini usb cable mini usb kablosu
mini displayport mini displayport
mini perm mini perma
mini cooper mini cooper
mini book mini kitap