facelift almak

facelift almak teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
facelift almak get a facelift

facelift almak terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
büyük facelift major facelift
bir facelift geçirdi underwent a facelift
toplam facelift total facelift
bir facelift aldı received a facelift
bir facelift verilen given a facelift
facelift modeli facelift model
daha düşük facelift lower facelift
sıvı facelift liquid facelift
gerçek facelift real facelift
facelift sonrası after facelift
mini facelift mini facelift
gerekli facelift needed facelift
benim facelift my facelift
facelift insizyonu facelift incision
satın almak ya da başka türlü satın almak to purchase or otherwise acquire
sorumluluk almak veya sorumluluk almak assume responsibility or liability
cevap almak için hayır almak taking no for an answer
temel almak ve almak give and take basis
askıya almak için herhangi bir önlem almak taking any measures to suspend
satın almak ya da satın almak purchase or acquire
satın almak madrid satın almak buy buy madrid
3.7 satın almak ya da başka türlü satın almak 3.7 to purchase or otherwise acquire
sorumluluk almak veya sorumluluk almak accept or assume responsibility
hediye almak için almak take for granted the gift
gönül almak atone
öcünü almak avenge
sözünü geri almak back-pedal
verilen paraya en iyisini almak bang for the buck
yalvarmak, ödünç almak veya çalmak beg, borrow, or steal
yakışık almak beseem
almak için kemik bone to pick
almak için kemik bone to pick, have a
ödünç almak borrow
ödünç almak borrow trouble
nefes almak breathe
satın almak buy
görmeden satın almak buy a pig in a poke
satın almak buy in
satın almak buy out
satın almak buy-down
satın almak buy-in
parça almak cannibalise
parça almak cannibalize
ücret almak charged up
chesapeake körfezi geri almak chesapeake bay retriever
bilgi almak debrief
gazını almak degas
kıllarını almak depilate
tuzunu almak desalinate