facelift sonrası

facelift sonrası teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
facelift sonrası after facelift

facelift sonrası terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
büyük facelift major facelift
facelift almak get a facelift
bir facelift geçirdi underwent a facelift
toplam facelift total facelift
bir facelift aldı received a facelift
bir facelift verilen given a facelift
facelift modeli facelift model
daha düşük facelift lower facelift
sıvı facelift liquid facelift
gerçek facelift real facelift
mini facelift mini facelift
gerekli facelift needed facelift
benim facelift my facelift
facelift insizyonu facelift incision
çatışma sonrası ve afet sonrası durumlar post-conflict and post-disaster situations
doktora sonrası doktora sonrası doctoral o postdoctoral
travma sonrası stres bozuklukları sonrası tssb ptsd post traumatic stress disorders
çatışma sonrası ve afet sonrası bölgelerde in post-conflict and post-disaster areas
çatışma sonrası ve afet sonrası alanlar. post-conflict and post-disaster areas.
moda sonrası after a fashion
sonrası olgunlaşma after-ripening
sonrası dönemde after-run
gün batımı sonrası kızıllık afterglow
sonrası aftermarket
doğum sonrası ağrılar afterpains
tıraş sonrası losyonu aftershave lotion
vergi sonrası aftertax
savaş sonrası ruhsal bozukluk combat fatigue
çapraz sonrası cross-post
video sonrası endcap
fiili sonrası ex post facto
fiili kanun sonrası ex post facto law
ilk geçmiş-sonrası first-past-the-post
ön ve sonrası fore-and-after
otostop sonrası hitching post
ameliyat sonrası kesi yerinde oluşan fıtık incisional hernia
koşu sonrası joggle post
doğum sonrası tablosu natal chart
doğum sonrası burç natal horoscope
doğum sonrası turuncu natal orange
doğum sonrası erik natal plum
kuruş sonrası penny post
kaptan sonrası post captain
değişim sonrası post exchange
olgu sonrası post factum
feminist sonrası post feminist
hoc sonrası, ergo propter hoc post hoc, ergo propter hoc
korna sonrası post horn
at sonrası post horse