bir facelift aldı

bir facelift aldı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
bir facelift aldı received a facelift

bir facelift aldı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bir facelift geçirdi underwent a facelift
bir facelift verilen given a facelift
croydon facelift croydon facelift
büyük facelift major facelift
facelift almak get a facelift
toplam facelift total facelift
facelift modeli facelift model
daha düşük facelift lower facelift
sıvı facelift liquid facelift
gerçek facelift real facelift
facelift sonrası after facelift
mini facelift mini facelift
gerekli facelift needed facelift
benim facelift my facelift
facelift insizyonu facelift incision
peter piper aldı bir aldı peter piper picked a picked a
derin bir nefes aldı took a deep breath
uzun bir zaman aldı took a long time
bir şans aldı took a chance
uzun bir zaman aldı it took a long time
bir dönüş aldı took a turn
bir destek aldı received a boost
bir test aldı took a test
bir yaklaşım aldı took an approach
bir şirket satın aldı acquired a company
bir hisse aldı acquired a stake
bir karar aldı adopted a resolution
bir dönüş aldı taken a turn
bir e-posta aldı received an email
bir kenara aldı took aside
herhangi bir ihbar aldı took any notice
bir hibe aldı has been awarded a grant
bir bot aldı took a boat
ağır bir darbe aldı dealt a severe blow
farklı bir yaklaşım aldı took a different approach
derin bir nefes aldı he took a deep breath
bir istek aldı received a request
keskin bir şekilde aldı picked up sharply
geçersiz bir yanıt aldı received a invalid response
peter piper bir biber turşusu aldı. peter piper picked a peck of pickled peppers.
bir hit aldı has taken a hit
bir otoyol aldı has taken a toll
yeni bir dönüş aldı took a new turn
bir cevap aldı received a reply
bir ısırık aldı took a bite out of
bir içki aldı took a drink
lider bir rol aldı has taken a leading role
bir başvuru aldı received a referral
kendi başına bir hayat aldı taken on a life of its own
kendi başına bir hayat aldı took on a life of its own