büyük facelift

büyük facelift teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
büyük facelift major facelift

büyük facelift terimi için benzer kelimeler ve anlamları

croydon facelift croydon facelift
facelift almak get a facelift
bir facelift geçirdi underwent a facelift
toplam facelift total facelift
bir facelift aldı received a facelift
bir facelift verilen given a facelift
facelift modeli facelift model
daha düşük facelift lower facelift
sıvı facelift liquid facelift
gerçek facelift real facelift
facelift sonrası after facelift
mini facelift mini facelift
gerekli facelift needed facelift
benim facelift my facelift
facelift insizyonu facelift incision
büyük büyük büyük büyük dede great great great great grandfather
büyük, büyük, büyük büyükbaba great-great-great-grandfather
büyük, daha büyük, en büyük big, bigger, biggest
büyük büyük büyük torun great-great-great granddaughter
büyük-büyük-büyük-büyükannesi great-great-great-grandmother
büyük büyük büyük torun great great great great grandson
büyük-büyük-büyük torun great-great-great grandchildren
büyük-büyük-büyük-torun great-great-great-grandchild
büyük-büyük-büyük-büyükbaba great-great-great-granddad
büyük büyük büyük torunu great-great-great-grandson
büyük-büyük-büyük amca great-great-great uncle
gözler birinden daha büyük, birinden daha büyük eyes are bigger than one's stomach, one's
büyük-büyük amca great-granduncle
en büyük sayı için en büyük mutluluk greatest happiness for the greatest number
büyük büyük ebeveynler great-grandparents
büyük büyük great big
büyük büyük dede great great grandfather
büyük büyük dedesi great-great-grandparents
büyük büyük anneanne great great grandmother
büyük güç büyük sorumluluk getirir with great power comes great responsibility
büyük büyük torun great great grandson
büyük büyük amca great great uncle
büyük büyük teyze great great aunt
büyük büyük big big
büyük büyük torun great-great-grandchildren
büyük büyük dünya great big world
büyük büyük amca great grand uncle
büyük ve büyük great and grand
büyük ölçüde büyük prohibitively large
büyük kardeşler büyük kardeşler big brothers big sisters
büyük harfle tanımlanmamış büyük harfli terimler capitalized terms not otherwise defined
büyük büyük ev great big house
daha büyük ve daha büyük bigger and larger
büyük ve büyük big and large
büyük büyük torun great great granddaughter