galactic latitude

galactic latitude teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic latitude galaktik enlem