galactic cluster

galactic cluster teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic cluster galaktik küme