galactic halo

galactic halo teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic halo galaktik halo

galactic halo terimi için benzer kelimeler ve anlamları

active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic equator galaktik ekvator
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic nebula galaktik bulutsusu
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi
anemic halo anemik halo
cellini's halo cellini s halo
diffraction halo kırınım halo
halo hale
halo blight halo yanıklığı
halo effect halo etkisi
halo nevus halo nevüs
halo sign halo işareti
halo- halo
hevelian halo heveliyen halo
horns and halo effect boynuzlar ve halo etkisi
glaucomatous halo glokomatöz halo
halo vest halo yelek
halo vision halo vizyon
halo trust halo güven
halo brace halo ateli
halo wars halo savaşları
halo illumination halo aydınlatma
halo-like halo-benzeri
halo reach halo ulaşmak
halo light halo ışık
halo of light ışık halo
an halo bir halo
spherical halo küresel halo