galactic halo

galactic halo teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic halo galaktik halo