galactic nebula

galactic nebula teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
galactic nebula galaktik bulutsusu

galactic nebula terimi için benzer kelimeler ve anlamları

absorption nebula emme bulutsusu
crab nebula yengeç bulutsusu
diffuse nebula yaygın bulutsusu
dumbbell nebula dambıl bulutsusu
emission nebula emisyon bulutsusu
extragalactic nebula ekstragalaktik bulutsusu
horsehead nebula atbaşı bulutsusu
nebula nebula
orion nebula orion bulutsusu
planetary nebula gezegenimsi bulutsusu
reflection nebula yansıma bulutsusu
ring nebula halka bulutsusu
spiral nebula spiral bulutsu
tarantula nebula tarantula bulutsusu
gum nebula sakız bulutsusu
solar nebula güneş bulutsusu
helix nebula sarmalın bulutsusu
eagle nebula kartal bulutsusu
dark nebula kara bulutsu
andromeda nebula andromeda bulutsusu
great orion nebula büyük orion bulutsusu
active galactic nucleus aktif galaktik çekirdek
galactic galaktik
galactic cluster galaktik küme
galactic coordinate galaktik koordinat
galactic coordinate system galaktik koordinat sistemi
galactic equator galaktik ekvator
galactic halo galaktik halo
galactic latitude galaktik enlem
galactic longitude galaktik boylam
galactic noise galaktik gürültü
galactic nucleus galaktik çekirdek
galactic plane galaktik düzlem
galactic pole galaktik kutup
galactic poles galaktik direkler
galactic year galaktik yıl
galactic disk galaktik disk
virgin galactic bakire galaktik
galactic center galaktik merkez
active galactic nuclei aktif galaktik çekirdekler
galactic mergers galaktik birleşmeler
galactic cannibalism galaktik yamyamlık
galactic empire galaktik imparatorluk
galactic cosmic rays galaktik kozmik ışınlar
galactic background radiation galaktik arka plan radyasyonu
galactic stage galaktik evre
galactic manifest destiny galaktik tezahür kaderi