i absolutely want to

i absolutely want to teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i absolutely want to kesinlikle istiyorum

i absolutely want to terimi için benzer kelimeler ve anlamları

absolutely i want kesinlikle istiyorum
we absolutely want kesinlikle istiyoruz
i want to be absolutely sure kesinlikle emin olmak istiyorum
whatever you want i want to ne istersen ben istiyorum
if you want i want eğer istersem istiyorum
i want want to learn öğrenmek istiyorum
do want u want ister misin ister misin
you don t know want i want sen istediğimi bilmiyorsun istediğimi
i do what i want, when i want ne istersem onu yaparım
absolutely kesinlikle
absolutely convergent kesinlikle yakınsak
power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely güç mutlak güç yozlaşma eğilimindedir
absolutely not kesinlikle hayır
absolutely true kesinlikle doğru
absolutely necessary kesinlikle gerekli
absolutely right kesinlikle doğru
absolutely amazing kesinlikle muhteşem
absolutely agree kesinlikle katılıyorum
absolutely yes kesinlikle evet
absolutely essential kesinlikle gerekli
absolutely love kesinlikle aşk
you are absolutely right kesinlikle haklısın
absolutely critical kesinlikle kritik
absolutely delighted kesinlikle memnun
absolutely certain kesinlikle belli
absolutely gorgeous kesinlikle muhteşem
absolutely nothing kesinlikle hiçbir şey
absolutely sure kesinlikle emin
absolutely fine kesinlikle iyi
absolutely vital kesinlikle hayati
absolutely stunning kesinlikle çarpıcı
absolutely free tamamen ücretsiz
absolutely clear kesinlikle açık
absolutely awful kesinlikle korkunç
i absolutely agree kesinlikle katılıyorum
absolutely entitled kesinlikle haklı
i absolutely love kesinlikle seviyorum
absolutely forbidden kesinlikle yasak
absolutely beautiful kesinlikle güzel
absolutely great kesinlikle harika
absolutely crucial kesinlikle çok önemli
absolutely brilliant kesinlikle mükemmel
absolutely thrilled kesinlikle heyecan
absolutely exhausted tamamen bitkin
you're absolutely right kesinlikle haklısın
yes, absolutely evet kesinlikle
absolutely important kesinlikle önemli
absolutely provided kesinlikle sağlanan
absolutely happy kesinlikle mutlu
it is absolutely necessary kesinlikle gerekli