kesinlikle hiçbir şey

kesinlikle hiçbir şey teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesinlikle hiçbir şey absolutely nothing

kesinlikle hiçbir şey terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hiçbir şey havalandırılmadı, hiçbir şey kazanılmadı nothing ventured, nothing gained
şafak vakti, hiçbir şey ve daha az hiçbir şey dawned, nothing more and nothing less
hiçbir şey ya da neredeyse hiçbir şey nothing or almost nothing
kesinlikle hiçbir şey yok there is absolutely nothing
kesinlikle hiçbir şey yapmamak doing absolutely nothing
kesinlikle hiçbir şey bilmiyorum i know absolutely nothing
kesinlikle hiçbir şey precisely nothing
ya da kesinlikle hiçbir şey or absolutely nothing
kesinlikle hiçbir şey absolutely nothing at all
hiçbir şey hiçbir şeyden gelmez nothing comes from nothing
hiçbir şey bir şey olmayacak nothing will come of nothing
hiçbir şey ve her şey anything and everything
hiçbir şey için bir şey something for nothing
her şey ve hiçbir şey everything and nothing
bir şey ve hiçbir şey something and nothing
hiçbir şey kültürü için bir şey something for nothing culture
bir şey için hiçbir şey nothing to something
bir şey hiçbir şey ifade etmez something makes no representations that the
hiçbir şey ve her şey nothing and everything
kazanılacak hiçbir şey ve kaybedecek her şey nothing to gain and everything to lose
hakkında hiçbir şey bilmediği bir şey something he knows nothing about
hiçbir şey yerine bir şey var there is something rather than nothing
hiçbir şey denemekten başka bir şey değil nothing more than an attempt to
hiçbir şey yerine bir şey something instead of nothing
hiçbir şey yerine bir şey something rather than nothing
bu sözleşmedeki hiçbir şey, herhangi bir şey yaratmış gibi yorumlanamaz. nothing in this agreement shall be construed as creating any
kesinlikle hiçbir fikrim yok absolutely no idea
kesinlikle hiçbir şeyim yok i have absolutely nothing
kesinlikle hiçbir yolu yok there's absolutely no way
kesinlikle hiçbir fikrim yok have absolutely no idea
hiçbir şekilde hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. makes no representations or warranties of any kind
hiçbir durumda hiçbir taraf in no event shall either party
hiçbir şeye sahip olmayan, hiçbir şeyden korkmaz. he who owes nothing, fears nothing.
hiçbir durumda hiçbir taraf sorumlu tutulamaz. in no event shall either party be liable
hiçbir şekilde hiçbir beyan veya garanti vermez, makes no representations or warranties of any kind, express
hiçbir durumda hiçbir taraf diğer tarafa karşı sorumlu tutulamaz. in no event shall either party be liable to the other party
hiçbir zaman hiçbir şeyden söz etmez. she would never amount to anything.
hiçbir garanti için, açık veya zımni hiçbir garanti verilmemiştir. no warranty, expressed or implied, is made for the
hiçbir şekilde beyanda bulunmamakta veya hiçbir garanti vermemekte, make no representations or warranties of any kind,
hiçbir durumda ve hiçbir koşulda in no case and under any circumstance
hiçbir birey ve hiçbir milletin fırsatı reddedilmemelidir no individual and no nation must be denied the opportunity
hiçbir şekilde veya hiçbir şekilde, not, under any form or upon any basis whatsoever,
11.2 hiçbir durumda hiçbir taraf sorumlu tutulamaz. 11.2 in no event shall either party be liable
hiçbir konuda hiçbir beyanda bulunmaz makes no representations regarding any
hiçbir şekilde veya nitelikte hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez. makes no representations or warranties of any kind or nature
hiçbir hesabın yapacağı veya yapılacağı konusunda hiçbir temsil yapılmamaktadır no representation is being made that any account will or is
kesinlikle her şey absolutely everything
kesinlikle bir şey absolutely anything
kesinlikle bir şey certainly something
kesinlikle bir şey definitely something