kesinlikle önemli

kesinlikle önemli teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesinlikle önemli absolutely important

kesinlikle önemli terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kesinlikle çok önemli absolutely crucial
kesinlikle çok önemli absolutely paramount
kesinlikle önemli certainly important
kesinlikle önemli certainly significantly
neredeyse kesinlikle önemli ölçüde almost certainly significantly
kesinlikle önemli definitely important
kesinlikle çok önemli a absolutely paramount
kesinlikle önemli decidedly important
kesinlikle önemli surely important
kesinlikle önemli is definitely an important
önemli derecede önemli significantly important
önemli ve önemli substantial and significant
çok önemli ve önemli crucial and pivotal
önemli derecede önemli matter significantly
önemli derecede önemli is significantly important
önemli ve önemli major and important
önemli ölçüde önemli the principal significantly
ya çok önemli ya da biraz önemli either very important or somewhat important
önemli ölçüde daha az önemli significantly less important
önemli derecede önemli considerably significant
gerçekten önemli olup olmaması önemli değil doesn't really matter whether
önemli önemli tartışmalar, important substantive discussions,
önemli ve önemli major and significant
önemli derecede önemli markedly important
önemli derecede önemli. substantively important.
kesinlikle absolutely
kesinlikle yakınsak absolutely convergent
kesinlikle assuredly
kesinlikle certainly
kesinlikle decidedly
kesinlikle definitely
kesinlikle emphatically
kesinlikle exactly
kesinlikle for sure
kesinlikle sorumlu prosecutable
kesinlikle doğru right on
kesinlikle doğru right-on
kesinlikle strictly
kesinlikle azalan işlev strictly decreasing function
kesinlikle artan işlev strictly increasing function
kesinlikle tedavi sure cure
-kesinlikle tavsiye unforgetful
kesinlikle katılmamak strongly disagree
kesinlikle katılıyorum strongly agree
kesinlikle definetly
evet kesinlikle yes indeed
kesinlikle most certainly
kesinlikle definately
kesinlikle inan verily believe
kesinlikle hayır absolutely not