kesinlikle çok önemli

kesinlikle çok önemli teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesinlikle çok önemli absolutely crucial

kesinlikle çok önemli terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kesinlikle çok önemli absolutely paramount
kesinlikle çok önemli a absolutely paramount
kesinlikle önemli absolutely important
kesinlikle önemli certainly important
kesinlikle önemli certainly significantly
neredeyse kesinlikle önemli ölçüde almost certainly significantly
kesinlikle önemli definitely important
kesinlikle önemli decidedly important
kesinlikle önemli surely important
kesinlikle önemli is definitely an important
çok önemli ve önemli crucial and pivotal
ya çok önemli ya da biraz önemli either very important or somewhat important
kesinlikle çok büyük absolutely huge
kesinlikle çok memnun oldum i am absolutely delighted
kesinlikle çok etkileyici görünüyor looks absolutely stunning
kesinlikle çok yüksek; it is certainly very high;
kesinlikle çok şey öğrendim i certainly learned a lot
kesinlikle çok büyük absolutely a huge
kesinlikle çok fazla var certainly has many
kesinlikle çok daha fazla certainly many more
seni kesinlikle çok özleyeceğiz we will certainly miss you a lot
kesinlikle çok düşük is certainly very low
kesinlikle çok daha düşük is certainly much lower
her ikisi de kesinlikle çok önemlidir both are absolutely essential
kesinlikle daha çok surely more so
kesinlikle çok yol kat ettin have certainly come a long way
bu kesinlikle çok önemlidir it is absolutely vital that
kesinlikle çok uzak certainly so far
çok çok önemli so very important
önemli derecede önemli significantly important
önemli ve önemli substantial and significant
önemli derecede önemli matter significantly
önemli derecede önemli is significantly important
önemli ve önemli major and important
önemli ölçüde önemli the principal significantly
önemli ölçüde daha az önemli significantly less important
önemli derecede önemli considerably significant
gerçekten önemli olup olmaması önemli değil doesn't really matter whether
önemli önemli tartışmalar, important substantive discussions,
önemli ve önemli major and significant
önemli derecede önemli markedly important
önemli derecede önemli. substantively important.
çok çok çok mutluyum i am so very very happy
çok çok çok yaşa hip hip hooray
çok çok çok so much so many
çok çok çok teşekkürler many many many thanks
çok çok çok komik so so so funny
ben çok çok çok hayal kırıklığına uğradım i'm so so so disappointed
çok çok çok so much so much
çok çok çok mutlu very very very happy