kesinlikle iyi

kesinlikle iyi teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesinlikle iyi absolutely fine

kesinlikle iyi terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kesinlikle iyi absolutely good
kesinlikle iyi certainly good
kesinlikle daha iyi certainly better
bu kesinlikle iyi that is absolutely fine
bu kesinlikle iyi that's absolutely fine
kesinlikle iyi is absolutely fine
kesinlikle iyi certainly fine
kesinlikle en iyi kaynak certainly the best source
kesinlikle daha iyi absolutely better
kesinlikle en iyi yol is definitely the best way
kesinlikle daha iyi tadı sure tastes a lot better
kesinlikle iyi it is absolutely fine
kesinlikle daha iyi decidedly better
kesinlikle iyi haber certainly good news for
kesinlikle iyi uygulama certainly good practice
kesinlikle iyi haber definitely good news
kesinlikle daha iyi olurdu i d definitively better
iyi daha iyi en iyi good, better, best
iyi iyi iyi well, well, well
iyi, daha iyi, en iyi çözüm good, better, best solution
iyi, daha iyi ve en iyi good, better and best
en iyi en iyi en iyi dileklerimle best bestest best wishes
kesinlikle absolutely
kesinlikle yakınsak absolutely convergent
kesinlikle assuredly
kesinlikle certainly
kesinlikle decidedly
kesinlikle definitely
kesinlikle emphatically
kesinlikle exactly
kesinlikle for sure
kesinlikle sorumlu prosecutable
kesinlikle doğru right on
kesinlikle doğru right-on
kesinlikle strictly
kesinlikle azalan işlev strictly decreasing function
kesinlikle artan işlev strictly increasing function
kesinlikle tedavi sure cure
-kesinlikle tavsiye unforgetful
kesinlikle katılmamak strongly disagree
kesinlikle katılıyorum strongly agree
kesinlikle definetly
evet kesinlikle yes indeed
kesinlikle most certainly
kesinlikle definately
kesinlikle inan verily believe
kesinlikle hayır absolutely not
kesinlikle most definitely
kesinlikle değil certainly not
kesinlikle yasak strictly prohibited