kesinlikle gerekli

kesinlikle gerekli teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesinlikle gerekli it is absolutely necessary

kesinlikle gerekli terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kesinlikle gerekli absolutely necessary
kesinlikle gerekli absolutely essential
kesinlikle gerekli strictly necessary
kesinlikle gerekli strictly required
kesinlikle gerekli absolutely require
kesinlikle gerekli olduğunda when absolutely necessary
kesinlikle gerekli değil not absolutely necessary
kesinlikle gerekli is absolutely essential
kesinlikle gerekli olmadıkça unless absolutely necessary
kesinlikle gerekli olmadıkça unless it was absolutely necessary
kesinlikle gerekli is absolutely necessary
kesinlikle gerekli absolutely neccesary
hangi kesinlikle gerekli which is absolutely essential
kesinlikle gerekli olan ölçüde the extent strictly necessary
kesinlikle gerekli olmadıkça unless it's absolutely necessary
bu hedefe ulaşmak için kesinlikle gerekli is absolutely necessary to achieve this goal
kesinlikle gerekli olmak become absolutely necessary
kesinlikle gerekli olacak will surely be needed
kesinlikle gerekli absolutely necessary for
kesinlikle gerekli değil certainly not required
kesinlikle gerekli surely necessary
kesinlikle gerekli certainly be required
kesinlikle gerekli certainly necessary
kesinlikle gerekli is strictly required
kesinlikle gerekli it's absolutely necessary
bu kesinlikle gerekli değil that are not strictly necessary
kesinlikle gerekli definitely required
kesinlikle gerekli olduğunda except when absolutely necessary
sadece kesinlikle gerekli olduğu ölçüde only to the extent strictly necessary
olması kesinlikle gerekli absolutely essential to have
kesinlikle gerekli olur becomes absolutely essential
kesinlikle gerekli olmadıkça unless strictly necessary
kesinlikle gerekli olan bilgileri the information strictly necessary for
bu kesinlikle gerekli it is absolutely essential to
kesinlikle gerekli personel the strictly necessary staff
gerçekten kesinlikle gerekli is indeed absolutely necessary
kesinlikle gerekli olacak will certainly be required
gerekli ve gerekli requisite and necessary
gerekli ve gerekli needed and necessary
gerekli ya da gerekli necessary or required
gerekli ve gerekli necessary and required
gerekli ya da gerekli required or necessary
gerekli görülen yerlerde ve gerekli görülen yerlerde at such times and places as deemed necessary
için gerekli ve gerekli necessary and required for
gerekli ve gerekli needed and required
ve ne gerekli ve gerekli olursa olsun and thing whatsoever requisite and necessary
gerekli malzeme gerekli necessary material required
gerekli bilgi gerekli necessary information needed
gerekli ve gerekli necessary and due
menteşeli bir elemanın gerekli olması için gerekli görünmüyor it does not seem that a hinged element would be necessary in order to