kesinlikle belli

kesinlikle belli teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesinlikle belli absolutely certain

kesinlikle belli terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dost kara günde belli olur a friend in need is a friend indeed
casus belli casus belli
belli certain
belli etmemek dissimulate
başarısız olacağı belli olmak foredoom
belli belirsiz imperceptibly
belli belirsiz indistinctly
uzunluğundaki belli long-waisted
belli belirsiz nebulously
belli ki obviously
belli olma perspicuity
kısa belli short-waisted
belli belirsiz tenuously
belli bir marka içki satan bar tied house
belli belirsiz vaguely
belli waisted
ince belli waspish
işlevi belli olmayan alet gismo
işlevi belli olmayan alet gizmo
belli bir süre için for some time
belli ki it is clear that
belli bir mesafeden from a distance
belli değil it is unclear
belli olmak to be certain
belli bir dereceye kadar to a certain degree
belli değil is unclear
belli ki it is certain that
belli oldu it became apparent
belli ki it is apparent that
belli insanlar certain people
belli oldu it became clear that
belli oldu became evident
belli belirsiz görünmek loom up
belli oldu it has become clear
apaçık belli immediately obvious
belli bir zamanda at a given moment
belli değil it is not certain
ince belli narrow waist
açıkça belli clearly evident
belli oldu ki it became apparent that
belli bir noktaya to a certain point
yüksek belli high waisted
belli oldu it became obvious
olup olmadığı belli değil it is unclear whether
belli oluyor it becomes obvious
açıkça belli etti made it clear that
belli bir zaman a period of time
belli bir zaman particular time
belli certain that
belli oldu became obvious