kesinlikle doğru

kesinlikle doğru teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesinlikle doğru absolutely true

kesinlikle doğru terimi için benzer kelimeler ve anlamları

doğru, doğru ve doğru true, accurate and correct
doğru doğru doğru true accurate correct
kesinlikle doğru right on
kesinlikle doğru right-on
kesinlikle doğru exactly right
kesinlikle doğru certainly true
kesinlikle doğru absolutely right
kesinlikle doğru absolute right
kesinlikle doğru totally right
kesinlikle doğru it is certainly true
kesinlikle doğru definitely true
kesinlikle doğru is certainly true
kesinlikle doğru strictly true
kesinlikle doğru exactly true
kesinlikle doğru certainly right
kesinlikle doğru absolutely correct
kesinlikle doğru it's absolutely true
kesinlikle doğru strictly accurate
kesinlikle doğru sure true
bu kesinlikle doğru it is certainly true that
kesinlikle doğru righton
kesinlikle doğru definitely right
kesinlikle doğru surely right
kesinlikle doğru it is absolutely true
kesinlikle doğru değil definitely not true
kesinlikle doğru değil absolutely not true
kesinlikle doğru is surely right
bu kesinlikle doğru this is certainly also true
kesinlikle doğru is absolutely correct
kesinlikle doğru certainly it is true
kesinlikle doğru değil absolutely untrue
kesinlikle doğru strictly correct
bu kesinlikle doğru that's certainly true
kesinlikle doğru yer definitely the right place
kesinlikle doğru olsa da while it is certainly true
kesinlikle doğru most certainly true
kesinlikle doğru bir şey yapıyorum certainly doing something right
kesinlikle doğru is strictly correct
kesinlikle doğru konuşma strictly speaking correct
bir şey kesinlikle doğru değil something's definitely not right
kesinlikle doğru is definitely true
kesinlikle doğru certainly correct
kesinlikle doğru surely true
kesinlikle doğru yönde bir adım certainly a step in the right direction
kesinlikle doğru it certainly true
kesinlikle doğru are certainly true
bu kesinlikle doğru olurdu this would certainly be true
kesinlikle doğru değil definitely not right
bu yüzden kesinlikle doğru değil so that is certainly not true
kesinlikle doğru değil certainly not true