kesinlikle haklısın

kesinlikle haklısın teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesinlikle haklısın you are absolutely right

kesinlikle haklısın terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kesinlikle haklısın you're absolutely right
kesinlikle haklısın you are certainly right
kesinlikle haklısın you are absolutely correct
kesinlikle haklısın you have absolutely right
haklısın you are right
haklısın you're right
haklısın you have a point
haklısın you are correct
haklısın you right
haklısın are right
evet haklısın yes you are right
haklısın you are due
haklısın your right
haklısın you are true
tamamen haklısın you are completely right
tamamen haklısın you are quite right
haklısın right you are
belki de haklısın maybe you are right
haklısın you are vested
haklısın you alright
sen çok haklısın you are very right
sadece haklısın are just right
muhtemelen haklısın you are probably right
ne kadar haklısın how right you are
sen her zaman haklısın you are always right
bence haklısın i think you are right
oldukça haklısın are quite right
haklısın you are right about
haklısın are right about
kısmen haklısın you are partially correct
sen oldukça haklısın you're quite right
haklısın mı do right by you
evet haklısın yes you right
her zaman haklısın are always right
haklısın you're a goner
muhtemelen haklısın you're probably right
haklısın you are right that
sanırım haklısın i guess you're right
haklısın you'd be right
şimdi haklısın you right now
haklısın you are right on point
çok haklısın you're so right
haklısın are in the right
sanırım haklısın i suppose you're right
tamamen haklısın you are perfectly right
haklısın you assume right
neredeyse haklısın you are almost right
için haklısın you are right for
haklısın you're right about
bu konuda haklısın you are correct in that