kesinlikle güzel

kesinlikle güzel teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
kesinlikle güzel absolutely beautiful

kesinlikle güzel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

güzel güzel well well
güzel güzel great-great
güzel güzel lovely beautiful
güzel! güzel! beautiful! beautiful!
şirketinizin veya ürününüzün güzel, güzel görünümlü bir resmi! a nice good looking picture of your company or product!
güzel bir güzel a nice beautiful
güzel, güzel karım my beautiful, beautiful wife
güzel bir ruh hali içinde güzel nice in a good mood
kesinlikle absolutely
kesinlikle yakınsak absolutely convergent
kesinlikle assuredly
kesinlikle certainly
kesinlikle decidedly
kesinlikle definitely
kesinlikle emphatically
kesinlikle exactly
kesinlikle for sure
kesinlikle sorumlu prosecutable
kesinlikle doğru right on
kesinlikle doğru right-on
kesinlikle strictly
kesinlikle azalan işlev strictly decreasing function
kesinlikle artan işlev strictly increasing function
kesinlikle tedavi sure cure
-kesinlikle tavsiye unforgetful
kesinlikle katılmamak strongly disagree
kesinlikle katılıyorum strongly agree
kesinlikle definetly
evet kesinlikle yes indeed
kesinlikle most certainly
kesinlikle definately
kesinlikle inan verily believe
kesinlikle hayır absolutely not
kesinlikle most definitely
kesinlikle değil certainly not
kesinlikle yasak strictly prohibited
kesinlikle hayır definitely not
kesinlikle uygulamalı strictly enforced
kesinlikle with certainty
kesinlikle katılmak completely agree
kesinlikle yasak strictly forbidden
kesinlikle doğru exactly right
kesinlikle doğru certainly true
kesinlikle doğru absolutely true
kesinlikle gerekli absolutely necessary
kesinlikle özel ve gizli strictly private and confidential
kesinlikle doğru absolutely right
kesinlikle yasaktır is strictly prohibited
kesinlikle katılmıyorum completely disagree
kesinlikle değil it is by no means