hadrian duvarı

hadrian duvarı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
hadrian duvarı hadrian's wall

hadrian duvarı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

hadrian duvarı hadrian's wall
hadrian'ın duvarı hadrian's wall was
hadrian hadrian
hadrian ben hadrian i
hadrian ii hadrian ii
hadrian iii hadrian iii
hadrian iv hadrian iv
hadrian v hadrian v
hadrian vi hadrian vi
imparator hadrian emperor hadrian
hadrian'ın kemeri hadrian's arch
hadrian'ın duvar yolu hadrian's wall path
liman duvarı duvarı harbour wall wall
antonin duvarı antonine wall
berlin duvarı berlin wall
göğüs duvarı breast wall
tırmanma duvarı climbing wall
üst karın duvarı epigastrium
güvenlik duvarı firewall
kafa duvarı head wall
parti duvarı party wall
ödeme duvarı paywall
istinat duvarı retaining wall
çatı kalkan duvarı saddleback
deniz duvarı sea wall
bir duvarı bitişik ev semidetached
ses duvarı sound barrier
depolama duvarı storage wall
batı duvarı the western wall
göğüs duvarı thoracic wall
eğitim duvarı training wall
aglama duvarı wailing wall
tırmanma duvarı wall bars
ölüm duvarı wall of death
büyük güvenlik duvarı great firewall
damar duvarı vessel wall
sınır duvarı boundary wall
kanat duvarı wing wall
bund duvarı bund wall
şöhret duvarı wall of fame
karın duvarı abdominal wall
rıhtım duvarı quay wall
özellik duvarı feature wall
çevre duvarı perimeter wall
facebook duvarı facebook wall
çukur duvarı pit wall
arter duvarı artery wall
boru duvarı pipe wall
bağırsak duvarı gut wall
korkuluk duvarı parapet wall