hadrian iii

hadrian iii teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı