factor iii

factor iii teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı