istinat duvarı

istinat duvarı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
istinat duvarı retaining wall

istinat duvarı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

konsol istinat duvarı cantilever retaining wall
toprak istinat duvarı earth retaining wall
beton istinat duvarı concrete retaining wall
yapı istinat duvarı structure retaining wall
geçici istinat duvarı temporary retaining wall
istinat duvarı tasarımı retaining wall design
betonarme istinat duvarı reinforced earth retaining wall
l şeklinde istinat duvarı l-shaped retaining wall
liman duvarı duvarı harbour wall wall
istinat retaining
istinat retainment
istinat yapıları retaining structures
toprak istinat yapıları earth retaining structures
istinat danışmanı retaining counsel
taş istinat duvarları stone retaining walls
iş için istinat retaining business for
istinat yüzeyi retaining surface
toprak istinat duvarları soil retaining walls
istinat levhası retaining sheet
istinat danışmanı retaining consultant
istinat betonu retaining concrete
kadın istinat retaining women
p.a. istinat p.a. retaining
istinat tesisleri retaining facilities
geçici istinat sistemi temporary retaining system
yeşillik istinat ağaçları kesmek cut trees retaining foliage
istinat ekipmanı retaining equipment
sürekli istinat consistently retaining
paslanmaz çelik istinat stainless steel retaining
yıllık istinat yearly retaining
işe alım, eğitim ve istinat recruiting, training and retaining
arsa istinat duvarları land retaining walls
antonin duvarı antonine wall
berlin duvarı berlin wall
göğüs duvarı breast wall
tırmanma duvarı climbing wall
üst karın duvarı epigastrium
güvenlik duvarı firewall
hadrian duvarı hadrian's wall
kafa duvarı head wall
parti duvarı party wall
ödeme duvarı paywall
çatı kalkan duvarı saddleback
deniz duvarı sea wall
bir duvarı bitişik ev semidetached
ses duvarı sound barrier
depolama duvarı storage wall
batı duvarı the western wall
göğüs duvarı thoracic wall
eğitim duvarı training wall