parti duvarı

parti duvarı teriminin Türkçe - İngilizce sözlükteki anlamı

Türkçe İngilizce
parti duvarı party wall

parti duvarı terimi için benzer kelimeler ve anlamları

liman duvarı duvarı harbour wall wall
parti ve parti lot and batch
parti-parti değişkenliği batch to batch variability
siyasi parti veya parti yetkilisi political party or party official
hem parti hem de parti olmayanlar parties and non-parties alike
her biri parti, birlikte parti each a party, together the parties
birinci parti ve üçüncü parti first party and third party
birinci parti ikinci parti first party second party
antonin duvarı antonine wall
berlin duvarı berlin wall
göğüs duvarı breast wall
tırmanma duvarı climbing wall
üst karın duvarı epigastrium
güvenlik duvarı firewall
hadrian duvarı hadrian's wall
kafa duvarı head wall
ödeme duvarı paywall
istinat duvarı retaining wall
çatı kalkan duvarı saddleback
deniz duvarı sea wall
bir duvarı bitişik ev semidetached
ses duvarı sound barrier
depolama duvarı storage wall
batı duvarı the western wall
göğüs duvarı thoracic wall
eğitim duvarı training wall
aglama duvarı wailing wall
tırmanma duvarı wall bars
ölüm duvarı wall of death
büyük güvenlik duvarı great firewall
damar duvarı vessel wall
sınır duvarı boundary wall
kanat duvarı wing wall
bund duvarı bund wall
şöhret duvarı wall of fame
karın duvarı abdominal wall
rıhtım duvarı quay wall
özellik duvarı feature wall
çevre duvarı perimeter wall
facebook duvarı facebook wall
çukur duvarı pit wall
arter duvarı artery wall
boru duvarı pipe wall
bağırsak duvarı gut wall
korkuluk duvarı parapet wall
bölme duvarı dividing wall
kelime duvarı word wall
kurumsal duvarı delmek piercing the corporate veil
bariyer duvarı barrier wall
batı duvarı western wall